Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach

Huấn luyện viên trưởng: Gerardo Seoane
Quốc tịch    Đức Mönchengladbach Thành lập 1900
Sân nhà Borussia-Park Sức chứa 54.019
Chủ tịch Rolf Königs Xếp hạng UEFA 52
Địa chỉ Hennes-Weisweiler-Allee 1 DE - 41179 MÖNCHENGLADBACH
Tel/Fax +49 2161 9293 1000-FAX: +49 2161 9293 1009
Website http://www.borussia.de