Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen

Huấn luyện viên trưởng: Xabi Alonso
Quốc tịch    Đức Leverkusen Thành lập 1904
Sân nhà BayArena Sức chứa 30.810
Chủ tịch Bayer AG Xếp hạng UEFA 20
Địa chỉ Bismarckstrasse 122-124 DE - 51373 LEVERKUSEN
Tel/Fax +49 214 5000 1904-FAX: +49 214 8660 868
Website http://www.bayer04.de/