SC Freiburg

SC Freiburg

Huấn luyện viên trưởng: Julian Schuster
Quốc tịch    Đức Freiburg Thành lập 1904
Sân nhà Schwarzwald Stadion Sức chứa 24.000
Chủ tịch Fritz Keller Xếp hạng UEFA 98
Địa chỉ Schwarzwaldstrasse 193, 79117 Freiburg im Breisgau
Tel/Fax (07 61) 38 55 10- FAX: (07 61) 38 55 150
Website https://www.scfreiburg.com/